Posted by on jul 16, 2012 in Portfolio

Gedurende mijn afstudeerperiode binnen de afdeling Marketing Communicatie en Coƶperatie heb ik vanuit een complexe probleemstelling een strategisch marketing en communicatieplan opgesteld. Dit aan de hand van o.a. markonderzoek onder ruim 2800 klanten. Dit strategisch plan heeft inzicht gegeven in het te voeren beleid over de wijze waarop een modern multichannelbeleid een positieve bijdrage kan leveren aan klantloyaliteit, in een tijd van veranderende klantbehoefte.
Mijn bachelor thesis heb ik met belangstelling mogen voordragen aan het directieteam van Rabobank W&C. De beoordeling van mijn scriptie met een 9 heeft geleid tot het succesvol behalen van mijn Bachelor of Commerce.